Ürünler

Kağıt ve ambalaj sanayinde global bir lider olan International Paper, dünyamızı birleştiren ürünler sunar. Üzerinde şirketlerin kurulduğu, haritaların çizildiği, sınavların verildiği, sözleşmelerin imzalandığı ve sevgi mesajlarının gizlendiği kağıtlar üretiyoruz. Taze meyveleri uzaklara taşıyan, paha biçilmez objeleri koruyan, yeni teknolojileri vitrine koyan ve dünyanın her yerindeki tüketicilerin yaşamlarını güzelleştiren ürünleri muhafaza eden ambalajlar yaratıyoruz. EMEA'da sunduğumuz ürünler şunlardır: