Zaangażowanie społeczne

W International Paper zależy nam, aby być partnerem w społecznościach, gdzie prowadzimy działalność, oraz wspierać lokalne gospodarki, zatrudniając miejscowych pracowników i usługodawców tam, gdzie jest to wykonalne. Ponadto angażujemy się w działalność dobroczynną w rejonach, gdzie mieszkają i pracują nasi pracownicy.

The needs of our communities vary and we aim to provide the support that’s needed most. This includes helping to fund necessary improvements to local medical, sports or culture infrastructure, cooperating with organizations such as United Fund for Belgium, United Way and other local charities, as well as paper donations to local children’s clubs or schools. In addition, our volunteers support many good causes locally each and every day. Some of our local initiatives include:


Remont szpitala miejskiego w Svetogorsku     

Obok różnorodnych inicjatyw charytatywnych, które wspierają znajdujące się w bardzo trudnym położeniu społeczności lokalne, International Paper, jako odpowiedzialny inwestor, angażuje się również w ulepszanie infrastruktury medycznej, społecznej oraz kulturowej na terenie miasta Svetogorska.

 
EMEACISvetogorskCityHospitalRenovation


Kraków: Branches of Giving

Program o nazwie „Branches of Giving” obejmuje różnorodne formy wsparcia charytatywnego, jakie International Paper zapewnia lokalnej społeczności w Krakowie, gdzie znajduje się Globalne Centrum ds. Usług Biznesowych.

 
EMEACIKrakowBranchesofGiving


Dni otwarte w Rosji i w Polsce

W celu nawiązania relacji z rodzinami pracowników i dotarcia do szerszej społeczności, International Paper co roku organizuje dni otwarte w fabrykach w Svetogorsku, w Rosji oraz w Kwidzynie, w Polsce.

 
EMEACIOpenDaysinRussiaandPoland


Kwidzyński Bieg Papiernika

W ramach promowania zdrowego stylu życia i zachęcania osób do regularnego uprawiania sportu, co wiosnę fabryka International Paper wspólnie z fundacją opiekuńczą w Kwidzynie organizują niepowtarzalne imprezy sportowe. 

 
EMEACIKwidzynPapermaker’sRun